Arhiva etichetelor: grad I educatoare Universitatea din Pitesti

Colocviu grad I invatatori-educatoare la Universitatea din Pitesti

Share

 Colocviu grad I invatatori-educatoare la Universitatea din Pitesti

Tocmai am sustinut colocviul pentru gradul didactic I…

Sunt profesor pentru invatamantul prescolar la Scoala Gimnaziala `Ion Iorgulescu` Mihaesti din judetul Arges, sustin gradul didactic I in sesiunea 2015-2017 si tare multe emotii am avut legate de sustinerea colocviului… Asa ca m-am gandit sa impartasesc si altora din experienta mea, ca sa stie la ce sa se astepte.
Trebuie avuta mare grija cu sustinerea inspectiei curente 1, a asa-numitei preinspectii, fara de care nu aveti cum sa depuneti la ISJ-ul de care apartineti dosarul continand documentele de inscriere la grad. Multe dintre colegele pe care le-am intalnit astazi la facultate, la Campulung, n-au sustinut aceasta inspectie chiar in anul urmator sustinerii gradului II, aceasta din nestiinta, astfel ca in loc de patru ani intre cele doua grade, se acumuleaza cinci, ceea ce nu e tocmai bine…
Asadar, in al doilea an de la sustinerea gradului II, se intocmeste dosarul de inscriere pentru obtinerea gradului didactic I. Acesta trebuie sa contina urmatoarele documente:
– cerere-tip adresata inspectoratului scolar general (in doua exemplare)
– fişă de înscriere, completată, vizată de cadrul didactic responsabil cu formarea continuă din unitatea de învăţământ şi confirmată de conducerea şcolii  (în 2 exemplare)
– copii legalizate de pe diploma de studii, foaie matricolă, certificatul de modul psiho–pedagogic eliberat de un DEPARTAMENT DE PERFECŢIONARE ACREDITAT, certificatul de obţinere a gradului didactic II (câte 1 exemplar din fiecare)
–  copie legalizată de pe certificatul de naştere şi copie simplă de pe certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui de familie) – câte 1 exemplar din fiecare
– recomandare scrisă asupra activității candidatului, din partea consiliului profesoral al unităţii de învățământ unde este încadrat (1 exemplar)
– dovada calificativelor obţinute la aprecierile anuale, precum și la inspecțiile școlare (dacă au avut loc), în ultimii 2 ani şcolari lucrați (1 exemplar)
– memoriul de activitate semnat de candidat, confirmat de director (care răspunde de
autenticitatea datelor înscrise) şi ştampilat (1 exemplar)
– copie a raportului scris de la prima inspecţie curentă – IC1, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină „conform cu originalul” (copia va fi facută direct de pe raportul scris în caietul de Rapoarte de inspecții) (1 exemplar)
– copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particularDocumentele vor fi îndosariate într-un dosar cu șină; dosarul va fi verificat de către cadrul didactic responsabil cu formarea continuă din unitatea de învăţământ unde candidatul este încadrat. Documentele se depun la unitatea şcolară în prima jumatate a lunii octombrie şi vor fi duse la ISJ, Departamentul Dezvoltarea Resursei Umane de către cadrul didactic responsabil cu formarea continuă din unitatea de învăţământ (numai cu adresă de înaintare-în dublu exemplar) la sfarsitul lunii octombrie.Cadrele didactice înscrise pentru acordarea gradului didactic I care până la data susţinerii gradului NU au obţinut calificativul de FOARTE BINE la inspecţiile curente şi la aprecierile anuale, precum şi cele care au fost sancţionate NU pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic I.

Sunt necesare 3 inspecţii:
– prima inspecţie curentă–IC1 susţinută în anul şcolar premergator depunerii la ISJ a dosarului cu cererea de inscriere;
– a doua inspecţie curentă–IC 2, în anul şcola rurmator aceluia in care a fost depus dosarul la ISJ si a fost sustinut colocviul;
– inspecţia specială-IS și susținerea lucrării metodico-științifice, cu comisie de la centrul universitar unde are lucrarea, în perioada 1 octombrie 2016 – 5 iunie 2017, in cazul meu.

COLOCVIUL se susține de obicei la inceputul lunii februarie, la centrele de perfecţionare pentru care a optat candidatul.
Alegerea temei pentru lucrarea metodico-științifică se face în perioada decembrie-ianuarie, inaintea sustinerii colocviului, la centrul de perfecţionare pentru care a optat candidatul.

Universitatea din Pitesti a perceput in ultimii ani, la fel si anul acesta, 2015, taxa de 300 de lei pentru sustinerea colocviului. Pe internet am citit ca in tara sunt universitati care percep taxe a caror valoare este mai ridicata de atat, fiind necesara la unele achitarea a doua taxe, una pentru colocviu, alta pentru sustinerea lucrarii metodico-stiintifice.
In ceea ce priveste taxa, daca aveti norocul sa functionati la o scoala `cu resurse` puteti solicita decontarea taxei, conform art 104, alin.1 si 2, lit. b si  art. 242 alin 1 si 2 din Legea 1/2011. Este valabil si pentru taxa platita cu ocazia sustinerii gradului didactic II. Dar, v-am spus, depinde de scoala. Desi legile sunt facute, teoretic, sa fie respectate de toti, se pare ca nu se intampla sa fie indeplinite articolele lor de toata lumea… Scoala unde sunt eu educatoare nu deconteaza cheltuielile pentru formara continua. Nu sunt fonduri, aceasta este scuza pe care contabila mi-a dat-o…

Colocviul pe care l-am sustinut astazi a constat in motivarea in fata comisiei a alegerii temei pentru lucrarea metodico-stiintifice, prezentarea planului lucrarii, cu accent pe partea metodologica si de cercetare a acesteia. Cum tema lucrarii mele este `Managementul invatarii prin joc la prescolari`, am comunicat comisiei ca am ales aceasta tema in centrul careia se afla jocul, deoarece acesta este o forma de activitate preferata si adecvata specificului activitatilor realizate in gradinita. Lucrarea va incerca sa surprinda cum jocul, sub toate formele sale, reprezinta pentru copii, pentru prescolari, in special, mijlocul  principal pentru dezvoltarea tuturor proceselor cognitive superioare (gandire, limbaj, memorie, imaginatie). M-am gandit ca in partea metodologica a lucrarii sa inslud prezentarea a diferite jocuri, pe categorii: jocuri pentru dezvoltarea proceselor gandirii, jocuri pentru dezvoltarea limbajului, a memoriei, a imaginatiei. Iar cercetarea va consta intr-un studiu privind obtinerea performantelor in jocurile logico-matematice desfasurate de prescolari in functie de dezvoltarea lor intelectuala.

Si… cam atat! Bineinteles ca mi-au fost adresate si cateva intrebari de catre comisie, cum ar fi: `La ce ipoteza si obiective ale studiului te-ai gandit?`
Zic ca am facut fata cu brio si acestei provocari. Urmeaza a doua inspectie curenta si… speciala, cu sustinerea lucrarii metodico-stiintifice.

Voi cum ati resimtit experienta sustinerii gradelor didactice? Emotie din plin, asa-i?

Articol preluat de pe http://gradinitadpnet.blogspot.ro/… Autor Stancu Adriana-Florina.
Articol scris miercuri, 4 februarie 2015.
Grad I
Share